טלפון : 1700-508-558 

מייל office@mirvahim-group.co.il


מהי השקעה סולידית

מרווחים פיננסיים | אפריל 2017

משבר הכלכלי החמור אשר מלווה אותנו מחודש יולי 2007, הירידות החדות בשווקים ותשואות אפיקי ההשקעה בהתאם , הובילו את המשקיעים בכל רחבי העולם לחיפוש אחר נכסים בטוחים והמילה סיכון כמעט נמחקה מהלקסיקון.
לקוחות רבים פנו למנהלי ההשקעות / יועצי ההשקעות / גופים מוסדיים ובפיהם שתי מילים :"תמכור הכל" וכך במהלך המשבר ובמיוחד בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2008 נרשמה בהלה בקרב המשקיעים במהלכה עברו מיליארדי שקלים מאפיקים הנחשבים מסוכנים לאפיקים הנחשבים סולידים.

מה נחשב בדרך כלל להשקעה סולידית?

פיקדון בנקאי / חיסכון בנקאי - אפיק ההשקעה אשר הנחשב כסולידי ביותר.
לקוח מקבל ביום ההפקדה ריבית קבועה וקיימת וודאות מלאה לגבי הרווח בתקופת ההשקעה. 
ריביות הבנקים מושפעות באופן ישיר מריבית בנק ישראל , זו עומדת כרגע ברמה של 0.5% 
ובהתאמה ריביות הבנקים נמוכות ביותר. כך למשל לקוח המעוניין להפקיד 100,000 ₪ 
לתקופה של שנה יקבל בבנק לאומי ריבית של 0.4% (הנתון נלקח מאתר האינטרנט של הבנק). 
אמנם אין בהשקעה כל סיכון , אך הלקוח מאבד את הנזילות שלו תמורת ריבית נמוכה ביותר , 
אם הלקוח יזדקק לכספו קודם לתום השנה הוא יאבד את הריבית הצבורה ואף עלול להיקנס על 
קרן ההשקעה. ניתן לקצר את תקופת ההפקדה אך ככל שזו תהיה קצרה יותר כך הריביות יהיו 
נמוכות יותר.
קרן נאמנות כספית – קרן נאמנות סולידית ביותר אשר משקיעה את מרבית נכסיה במק"מ (אג"ח קצר שמנפיק בנק ישראל).
כמעט ללא סיכון אך גם כאן התשואה מושפעת מריבית בנק ישראל לכן כרגע התשואה הצפויה (לאחר עמלות לבנק)
נמוכה מאוד ואף קיים ספק לאפשרות לרווח ממשי לאחר עמלות למנהל ההשקעות ולבנק. 
• רכישת אג"ח ממשלתי ואחזקתו לפדיון – למשקיע הרוכש אג"ח ולא מוכר עד הפדיון מובטחת תשואה ברוטו של ההשקעה ידועה מראש (בהנחה שהמדינה תחזיר את החוב). מהתשואה ברוטו יש להפחית את העלויות לבנקים. כך למשל מק"מ לשנה נושא תשואה של 0.92% (מקור: אתר הבורסה www.tase.co.il),
אך מתשואה זו יש להפחית עלות רכישה ופדיון ודמי משמרת שגובה הבנק , כך מגיעים לתשואה אפקטיבית של 0.12% (0.1% רכישה + 0.1% פדיון + 0.6% דמי משמרת).
קיימת האפשרות לרכוש אג"ח ארוכה יותר, אך כאן כבר יש צורך בידע : איזו אג"ח לרכוש? ריבית קבועה / ריבית משתנה / צמוד מדד? מתי לבצע שינוי ?
תנאי השוק המשתנים מחייבים ניהול אקטיבי גם של אפיק האג"ח. כמו כן קיים סיכון של עליית ריבית, במקרה של עליית ריבית, אג"ח ארוכה עלולה לספוג הפסדי הון , כאמור משקיע סולידי חושש ממצב של הפסדים לכן רכישת אג"ח בשוק אינה מהווה תמיד את הפיתרון ללקוח המגדיר עצמו כסולידי.

אילו גורמים משפיעים על האפיקים הסולידיים?

• הגורם העיקרי המשפיע על האפיקים הסולידים הוא גובה הריבית במשק. כאמור כרגע הריבית במשק ברמה הנמוכה ביותר אי פעם וההשפעה ברורה וחד משמעית : הריבית / תשואה של האפיקים הסולידים נמוכה ביותר עד אפסית.
• אינפלציה (מדד המחירים לצרכן) – בכמה נשחק ערך הכסף. משמעות בהיבט ההשקעה : אם תשואה בשנה 0.5% ואינפלציה 1% סכום ההשקעה נשחק למעשה ב0.5%.
• התערבות של גורמים ממשלתיים בשוק ההון (דוגמא : רכישת אג"ח ממשלתי ע"י בנק ישראל גורם לירידת תשואות (ורווחי הון למחזיקים) בשוק האג"ח)

סיכום ומסקנות :

על משקיע המעוניין להשיג תשואה על ההשקעה שלו ,בסביבת ריבית אפסית כפי שאנו נמצאים כיום , לשקול מידה מסוימת של סיכון בהשקעה.
תפיסת הסיכון היא סובייקטיבית ומשתנה מלקוח ללקוח.
כמו כן על המשקיע לשקול שימוש בניהול השקעות תוך הבנה של השפעת העלויות על התשואה האפקטיבית (ע"ע מק"מ). 
בבואו לבחור אפיק השקעה עליו לשקול גם את הסיכונים הקיימים באפיקים הסולידים , כפי שנסקר בסקירה זו.

סקירה זו אינה מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך. 
אין לראות באמור לעיל התחייבות מרווחים פיננסיים להשגת תשואה כלשהי.
במרווחים פיננסיים פועלים סוכנים ומשווקים פנסיוניים(ולא יועצים פנסיוניים) ולהם זיקה למוצרים פנסיונים המשווקים על ידם.
הודעה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם.
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואותיהן בעתיד.

טקסט

טקסט

טקסט

טקסט

טקסט

logo בניית אתרים